Stiftende generalforsamling, d. 10. marts 2011

Mikrobryggeriet Wiibroes venner          Helsingør, den 10 marts 2011.

Strandgade 9

Helsingør.

 

Referat fra stiftende generalforsamling for Mikrobryggeriet Wiibroes venner den 29. februar 2012 kl. 20.00 på Helsingør Rådhus, Det hvide Værelse.

 Per Slot bød de fremmødte velkommen til den stiftende generalforsamling.

Forsamlingen startede med at vælge Jens Bertram som dirigent.

 

Dirigenten kunne konstatere, at den stiftende generalforsamling var lovligt indkaldt al den stund at der ikke forelå vedtægter eller lover der foreskrive indkaldelsesvarsel og -måde.

 Dirigenten forslog Pernille Holmgaard og Per Slot som sekretærer og referenter, hvilket forsamlingen godkendte.

 Herefter fik Per Slot ordet og han oplyste om arbejdet der var foregået med oprettelsen af foreningen, herunder forhandlingerne med Carlsberg Bryggerierne, Skibsklarerergaardens bestyrelse, Skibsklarerergaardens Bryglaugs bestyrelse samt Helsingør Kommunes Museer.

Han kunne oplyse, at man havde oplevet en stor interesse for videreførelse af brygning af øl i Baghuset i gården til Skibsklarerergaarden.

Per Slot fremlagde et udkast til vedtægter for ”Mikrobryggeriet Wiibroes venner”, der med få ændringer blev godkendt af forsamlingen. De godkendte vedtægter er vedhæftet.

Dirigenten kunne konstatere at der ikke forelå et revideret regnskab henset til at det var en stiftende generalforsamling samt at der ikke havde været økonomiske bevægelser, det være sig udgifter og indtægter.

På dirigentens spørgsmål om kontingents størrelse kunne Per Slot oplyse, at det ikke var fastsat på nuværende tidspunkt, idet man afvendte indgåelse af overdragelsesaftale med Carlsberg Bryggerierne.

Ej heller var der indkommet forslag.

 

Valg til bestyrelse:

I henhold til de nu godkendte vedtægter består bestyrelsen af en formand, en kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer. Hertil 2 bestyrelsessuppleanter, 2 revisorer samt en revisorsuppleant.

 Der blev foretaget følgende valg:

Formand:                        

Per Slot, valgt for 2 år

 Kasserer:                        

Pernille Holmgaard, valgt for 1 år

 Bestyrelsesmedlemmer:  

-       Lars Weitze, valgt for 2 år

-       Povl Schou, valgt for 2 år

-       Mogens Nielsen, valgt for 1 år

-       Ken Christoffersen, valgt for 1 år.

 Bestyrelsessuppleanter:

-       Ebbe Gyrming, valgt for 2 år

-       Christian Bertram, valgt for 1 år.

 Revisorer:                        

-       Leon Bjarnaa, valgt for 1 år

-       Jens Bertram, valgt for 1 år.

Revisorsuppleant:            

-       Michael Slot, valgt for 1 år.

Under sidste punkt eventuelt takkede formanden dirigenten for en vel ledet stiftende generalforsamling og ønskede alle til lykke med valget som henholdsvis bestyrelsesmedlem og –suppleant samt revisor og –suppleant.

 

Når forhandlingerne med Carlsberg Bryggerierne er slutført og købsaftalen/  lejeaftalen underskrevet ville formanden indkalde til et bestyrelsesmøde for konstituering og drøftelse af de forestående tiltag.

Generalforsamlingen sluttede kl. 21.00.

For referat:

Pernille Holmgaard  -  Per Slot

Godkendt:      

Jens Bertram

                                             Dirigent                                                 

Mikrobryggeriet Wiibroe er en realitet

 

Helsingør Dagblad
Af Torben Sørensen , den 20. marts 2012 kl. 17:04

Mikrobryggeriet Wiibroes Venner, der blev etableret på en stiftende generalforsamling den 29. februar 2012

., har ført konstruktive og positive forhandlinger med direktør Jens Bekke fra Carlsberg Bryggerierne.

Forhandlingerne har resulteret i en Købsaftale, hvor Mikrobryggeriet Wiibroes Venner køber bryganlægget, der er installeret i Baghuset til Skibsklarerergaarden beliggende Strandgade 91, Helsingør. Købsprisen er meget favorabel.

Købsaftalen blev underskrevet mandag den 19. marts kl. 13.00 i Skibsklarerergaardens lokaler af direktør Jens Bekke, muremester Bjarne Rasmussen og formanden for Mikrobryggeriet Wiibroes Venner, Per Slot.

Udover selve købet af bryganlægget giver Carlsberg Bryggerierne tilladelse til at Mikrobryggeriet anvender Baghusets lokaliteter i den perioden, hvor Carlsberg Bryggerierne har en uopsigelig kontrakt med ejeren af Baghuset, muremester Bjarne Rasmussen. Kontakten løber til 1 maj 2015.

Købsaftalen underskrives

Wiibroe med ny smag - Helsingør Dagblad

Af Tine Zedeler , den 10. juni 2012 kl. 22:45, (Foto: Torben Sørensen)

HELSINGØR: Mange medlemmer af Wiibroes Venner var mødt op for at deltage i prøvesmagningen af den nye øl, som mikrobryggeriet i samarbejde med museet Skibsklarerergaarden har brygget med tilladelse fra Carlsberg Bryggerierne.
Den nye bryg, som har en alkoholprocent svarende til en guldøl, fik mange rosende ord med på vejen af de tilstedeværende.
- Den er fantastisk. Den smager ikke som en guldøl, den er lettere i smagen med et strejf af noget frugtagtigt, lød bedømmelsen fra Hans 
Axlund
Også formand for Wiibroes 
venneforening Per Slot var begejstret for den nye bryg, som er blevet til i kraft af den store frivillige og lokale opbakning, der har været til skabe en ny variant af den øl, som igennem mange år har været nordsjællændernes foretrukne ølmærke.