Betaling af kontingent.

Da der stadig er enkelte, der ikke har betalt kontingent skal vi anmode om at det sker snarest. Kontingentet blev på generalforsamlingen fastsat til kr. 430,00 for året 2016.

Beløbet bedes snarest belejligt og inden den 1. juni indbetalt via netbank på konto Reg, nr. 2255, Konto nummer 0744535662 i Nordea Bank i Stengade i Helsingør.

For at deltage i arrangementet den 1. juni forudsættes det, at kontingentet er indbetalt. Der kan undtagelsesvis og i nødstilfælde betales ved indgangen til Skibsklarerergaarden den 1. juni.

Nyhedsbrev, marts 2017.

 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling:

Ordinær generalforsamling afholdes onsdag den 29. marts kl. 18.00 i Aktivitetscentret Hamlet, Rundingen, Helsingør. Indkaldelse er vedhæftet.

 

Kontingent:

På generalforsamlingen sidste år, den 31. marts blev kontingentet for 2017 fastsat til kr. 430,00. Dette beløb bedes indbetalt til Nordea Bank reg. Nr. 2255 konto nr. 744535662 med angivelse af navn og/eller medlemsnummer.

Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter at kontingentet er betalt. Undtagelsesvis kan kontingentet betales til kassereren ved indgangen.

 

Efterfølgende spisning:

Umiddelbart efter generalforsamlingen vil foreningen være vært ved spisning i form af steget flæsk med persillesauce samt tilhørende drikkevarer. Dette kræver dog at medlemmerne tilmelder sig på mail: MWV@stofanet.dk  eller SMS 24 62 27 45 SENEST 23. marts. Tilmeldingen er bindende og eftertilmelding accepteres ikke.

Det er selvfølgelig en forudsætning at kontingentet for 2017 er betalt.

 

Udlevering af påskebryg:

Påskebryggen bliver tappet i næste uge og i den forbindelse vil der være smagsprøver på øllet samt spisning i form af lune frikadeller med kold kartoffelsalat. Det sker lørdag den 1. april fra kl. 12.00 til kl. 14.00 i Skibsklarerergaarden.

Pris for deltagelse er kr. 50,00, der betales ved indgangen.

I forbindelse med arrangementet vil der være udlevering af påskebryggen til medlemmerne fra Hestestalden i Strandgade 93. Det er fra kl. 12.30 til kl. 14.00.

Husk at medtage taske eller lignende til hjemtransporten af flaskerne.

For de medlemmer, der ikke deltager i ovennævnte arrangement, vil der være udlevering af øl rationen lørdag den 8. og 15. april fra kl. 10.30 til kl. 12.00 fra Hestestalden i Strandgade 93.

 

Restudlevering af Nytårsbryg:

Medlemmer, der ikke har afhentet Nytårsbryg vil kunne gøre det i forbindelse med arrangementet lørdag den 1. april.

Såfremt der herefter er flere flasker tilbage vil de blive udleveret til medlemmerne lørdag den 8. og 15. april efter ”først til mølle” princippet.

 

Planlagte datoer for udlevering af bryg i 2017.

For 2017 er der planlagt følgende lørdage til ølsmagning og udlevering af øl.

Det sker nedennævnte datoer fra Skibsklarerergaarden fra kl. 12.00 til kl. 14.00.

 

Den 1. april Påskebryg (MWV guld),

den 13. maj Pinsebryg (Bork),

den 17. juni Sommerbryg (IPA),

den 7. oktober (American Brown Ale),

den 11. november Julebryg og

den 9. december Havneporter.

 

Der kan forekomme ændringer af datoerne, hvilket bestyrelsen og brygmestrene forbeholder sig ret til. Det vil i givet fald blive meddelt i nyhedsbrev.

 

Efter hver af de 6 ovennævnte ølsmagninger/øludleveringer vil der de følgende to lørdage fra kl. 10.30 til kl. 12.00 være udlevering af øl til de medlemmer, der ikke kan deltage i prøvesmagningerne. Det sker fra Hestestalden i Strandgade 93.

  

Nyt fra arrangementsudvalget:

Arrangementsudvalget planlægger et besøg på Carlsberg Bryggerierne i København mandag den 22. maj. Nærmere vil tilgå medlemmerne.

 

Med venlig hilsen og på gensyn

På bestyrelsens vegne

Per Slot

formand

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet

Generalforsamlingen 2017