Betaling af kontingent.

Da der stadig er enkelte, der ikke har betalt kontingent skal vi anmode om at det sker snarest. Kontingentet blev på generalforsamlingen fastsat til kr. 430,00 for året 2016.

Beløbet bedes snarest belejligt og inden den 1. juni indbetalt via netbank på konto Reg, nr. 2255, Konto nummer 0744535662 i Nordea Bank i Stengade i Helsingør.

For at deltage i arrangementet den 1. juni forudsættes det, at kontingentet er indbetalt. Der kan undtagelsesvis og i nødstilfælde betales ved indgangen til Skibsklarerergaarden den 1. juni.

Nyhedsbrev august 2016

 

Sommerbryg:

Indlæg fra vores medlem Carsten Rygaard.

”I week-enden den 28.-29. maj var tiden kommet til tapning af vores sommerbryg. Brygmester Flemming Madsen rengjorde om lørdagen alt ”i hele bryggeriet”, så selve tapningen kunne begynde kl. 9 søndag morgen. En produktionslinje på 5 mand blev etableret med påsætning af etiketter og skylning af de nye flasker, selve tapningen på flasker, påsætning af kapsler samt arkivering af alle flaskerne i hestestalden forløb glat i det dejlige sommervejr. Holdet bestående af Flemming Madsen, Per Slot, Tonny Petersen, David Lang og Carsten Rygaard klarede opgaven på 5 timer – og ved en ”enkelt” smagsprøve undervejs kunne vi konstatere, at vores nye sommerbryg, som er en ale, tegner til at blive rigtig velsmagende. Vores to dygtige brygmestre har endnu en gang præsteret en kvalitetsøl. Og når man ser den flotte etiket, kommer man straks i sommerhumør”.

Denne sommerbryg, der er en ALE udleveres til medlemmer lørdag den 22. oktober sammen med den Brown ALE, der for tiden står i tanken og færdiggærer.  Dette sker under kammeratligt samvær og lidt spisning fra kl. 12.00 til kl. 14.00.  Herudover udlevering af sommerbryg og Brown Ale, til dem der ikke har fået rationen den 22. oktober og det er lørdag 29. oktober og lørdag den 5. november begge dage fra kl. 10.00 til kl. 11.30. Disse 3 dage fastholdes. Nærmere herom tilgår senere.

Men det er der lang tid at vente på at få sommerbryggen og på det tidspunkt vil sommeren ved at gå på hæld. Derfor vil der ekstraordinært være udlevering af rationen af sommerbryg (ikke Brown Ale) til de medlemmer, der måtte ønske det lørdag den 27. august fra kl. 10.00 til kl. 11.30 fra Hestestalden i Strandgade 93 (gården ved siden af Skibsklarerergaarden).

Bryggeriet og lagerlokale:

Bestyrelsesmedlem Povl Schou og formanden har afholdt møde med direktør Kasper Elbjørn og marketingschef for Wiibroe, Mads Egeskov Jensen fra Carlsberg Bryggerierne. Det skete på Borgerkroen over 3 stykker smørrebrød og en fadøl. Mødet forløb meget tilfredsstillende. Carlsberg Bryggerierne har ingen planer om at ændre på den nuværende ordning med at bryggeriet stilles til rådighed for os på de særdeles favorable vilkår vi har i dag. Det er meget glædeligt og vi kan slappe af. Dog kunne de ikke love noget langt frem i tiden, men der er ingen planer eller tanker om ændringer fra deres side. De var de begejstret for vores succes med Mikrobryggeriet Wiibroes Venner. Nærmere herom tilgår senere.

Vores lagerlokale er ved at være det største problem. For tiden har vi en særdeles favorabel ordning med Odd Fellow Palæet om lån af ”et hjørne” af Hestestalden. Men de arbejder med planer om restaurering af Hestestalden og når det iværksættes kan vi ikke være der mere. Vi arbejder p.t. på at skabe et ”fjernlager” i kælderen til Strandgade 57, som to af vores medlemmer er medejere af. Lokalet skal istandsættes, en istandsættelse som vi skal stå for til og gengæld vil vi have en ”lejemål” med 10 års uopsigelighed.  Vi skal betale kr. 1.000,00 pr. år. Da der skal foretages lidt bygningsmæssige ændringer og da bygningen er fredet er sagen sendt til Helsingør Kommune for godkendelse. Vi håber på at få en snarlig og positiv godkendelse.

Går dette i orden ser det ud til, at vores lokaleforhold er løst lang tid fremover.

Sundtoldmarkedet:

Uagtet det ikke fremgår af den lokale presse deltog Mikrobryggeriet Wiibroes Venner igen i år i Sundtoldmarkedet. Vi udleverede smagsprøver à ca. 5 cl. og der blev udleveret til ca. 1.500 gæster.

I år var det en stor succes og alle var meget tilfredse med det pragtfulde øl, som vores to brygmestre Martin og Flemming havde brygget. Bestyrelsen overvejer, hvorvidt vi skal fortsætte med at deltage, idet det kan være lidt svært at leve op til museets strenge krav om tidstrohed og acceptere andre af de af museet foretagne dispositioner.

Nye medlemmer:

Den seneste opgørelse viser, at vi er 187 medlemmer, hvoraf enkelte endnu ikke har betalt kontingent for 2016. På det seneste har vi modtaget 25 anmodninger om indmeldelse, så nu når vi tæt på det maksimale antal medlemmer Vi kan kun være 200 medlemmer, idet vi skal sikre, at der er øl til alle medlemmer ved hvert bryg. Det tab af medlemmer vi havde gennem de seneste to år er nu stort set tilbagevundet og det skyldes ikke mindst de meget vellykkede bryg som vores to brygmestre har fremtryllet.

Så har du en god ven eller bekendt der ønsker at blive medlem, så er det nu foreningen skal have besked, idet vi om ganske kort tid går over til at genindføre venteliste.

Plan for resten af 2016:

Her er bestyrelsens plan for resten af indeværende år. Der kan dog forekomme ændringer, så bestyrelsen forbeholder sig retten hertil.

  • Lørdag den 27.  august:                        Ekstraordinær udlevering af sommerbryg fra kl. 10.00 til kl. 11.30 i Hestestalden.
  • Lørdag den 22. oktober:                       Øl smagning, kammeratligt samvær, lidt at spise og udlevering af sommerbryg. fra Kl. 12.00 til kl. 14.00 i Skibsklarerergaarden. Nærmere tilgår i nyhedsbrev september/oktober.
  • Lørdag den 29. oktober:                       Øl udlevering kl. 10.00 til kl. 11.30.
  • Lørdag den 5. november:                    Øl udlevering kl. 10.00 til kl. 11.30.
  • Lørdag den 26. november:                  Øl smagning og øl udlevering (ingen spisning, men julesmåkager vil der være). Fra kl. 12.00 til kl. 14.00 i Skibsklarerergaarden.
  • Lørdag den 3. december:                     Øl udlevering fra kl. 10.00 til kl. 11.30
  • Lørdag den 10. december:                  Øl udlevering fra kl. 10.00 til kl. 11.30.

Mailadresse:

For at gøre det enklere for foreningen har vi oprettet en mailadresse der er MWV@stofanet.dk, hvortil henvendelse vedrørende foreningen bedes rettet. Dog kan mobil tlf.nr. 24 62 27 45 også anvendes.

 

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Per Slot

formand

 

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en e-mail med nyheder

Klik her, for at tilmelde dig nyhedsbrevet